Saturday, 21 February 2015

Imam di Patani

Di Patani

Di Patani
Imamnya selalu bertukar ganti
Bukan lewat bangun pagi
Tapi telah gugur waktu kesini... baru tadi.

Di Patani
Calon imam dicari cari
Buat ganti yang telah pergi
Namun tak ramai menyanggupi

22 February 2015

No comments:

Post a Comment