Saturday, 14 March 2015

Apa, Dimana, Siapa

Murbawan mula bimbang,
Mahu makan apa?
Usahawan pula bincang,
Makan di mana?
Kuasawan juga sembang
Nak makan siapa?

No comments:

Post a Comment