Saturday, 1 June 2013

Baru Mahu Dikata

Goncang dahulu
supaya kekal lama
Sudahpun berlalu
baru mahu dikata


2 Jun 2013

No comments:

Post a Comment