Thursday, 13 June 2013

Keris, Lok dan Hulu

Keris keris ini,
dulunya jadi lambang;
identiti tuannya,
jadi pembeza antara kedudukan,
apa dia raja, bangsawan,
atau marhaen cuma.

Namun keris keris ini;
Biar loknya;
tak sama bilangan;
biar hulunya;
beza pada ukuran;
semua punya;
sudut kecondongan.


seakan beri ingat pada insan,
baik kau raja atau murbawan,
baik kau kaya atau miskin,
semua sama di hadapan Tuhan,
hanya taqwa membezakan.13 Jun 2013

Inti dari perbualan bersama YPD Persatuan Pusaka Perkerisan Kuala Lumpur di suatu wacana yang saya hadiri sekitar September 2012.

No comments:

Post a Comment