Tuesday, 11 June 2013

Tahafut Yang Menggegar Dunia Filasuf

Maqasid Falasifah kitab bernama
karya agung insan azamat luar biasa
dan terbinalah wibawa dan pesona
pada mata tiap ahli filasuf yang ada
tidak tersangkal dalam fikirnya
tidak tertolak pekat fahamnya


Tapi insan luar biasa
sentiasa penuh kejutan di dada
kitab pemula diselingi segera
Tahafut Al Falasifah demikian nama
jadi penoktah penipuan falsafah
walau Ibn Rushd sedalam fikirnya
cuba menghujat dengan Tahafut al Tahafutnya
hujah tiada dapat dipatah
riwayat dusta dunia falsafah
tak lagi bangkit dihabisi sudah


dan kini ramai pula lagi bertanya
atau cuba mempersoal dengan sengaja
atau benar tidak tahu dalam leka
apa sebenar sumbangan besar Al Ghazali?


12 Jun 2013
Bestari Jaya

Hebat kan Al Ghazali?

No comments:

Post a Comment